Sanne Groenen

Kinder- en jeugdpsycholoog


Mijn naam is Sanne Groenen (°1990). In 2014 behaalde ik mijn diploma ‘Master in de klinische psychologie: kinderen en adolescenten’ aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sindsdien heb ik op verschillende terreinen gewerkt met kinderen en jongeren. Reeds vier jaar heb ik ervaring als zelfstandig psycholoog. Verder deed ik ook ervaring op in opvoedingsondersteuning als orthopedagoog in een MPI. Naast mijn zelfstandige activiteit ben ik momenteel ook actief in het onderwijs als zorg-ondersteuner. Sinds mijn studies volg ik verschillende bijscholingen en workshops die mij sterken in mijn contextuele benadering en gedragstherapeutisch proces. Vanuit deze invalshoeken zal ik dan ook vertrekken bij de psychologische begeleidingen.

 

Vanaf 2021 start ik de opleiding postgraduaat psychodiagnostiek om mij hierin nog meer te verdiepen en te verbreden.

Sanne Groenen

BTW: BE0628.789.335

Visumnummer: 286721

Erkenningsnummer: 902124861

Lid van VVKP


Tarieven en terugbetaling

  • Intakegesprek: €50 + €30 opstart- en administratiekosten
  • Individuele begeleiding: €65 per sessie (+-45 min)
  • Groepsbegeleiding: €25 per sessie 

 

Sessies bij een psycholoog worden helaas nog steeds minimaal terugbetaald. Terugbetaling is bij elk ziekenfonds heel verschillend. Dit varieert van 10 euro per sessie tot 75 % van het totale bedrag gespreid over 1 tot 12 sessies met een maximum per kalenderjaar. Dit geldt ook voor diagnostiek. Voor meer informatie omtrent terugbetaling of de noodzaak van een doorverwijzing (voorschrift) neem je best even contact op met jouw mutualiteit of met mij.

Werkwijze

Afhankelijk van de noden van het kind, kan de begeleiding individueel met het kind plaatsvinden of in het bijzijn van ouder(s). De duur van een traject is steeds individueel afgestemd, in samenspraak met ouders en kind. Indien van toepassing kan begeleiding ook op verplaatsing of in groep plaatsvinden. Een sessie duurt doorgaans 45 minuten, met aansluitend tijd voor terugkoppeling met de ouders indien nodig.


Telefonisch of via mail kan een eerste afspraak gemaakt worden. Tijdens deze intake met ouders (of jongere) brengen we de moeilijkheden en de hulpvraag zo duidelijk mogelijk in kaart. Van hieruit spreken we verdere begeleidingsmogelijkheden af.

Bij een eerste intakegesprek neem je de volgende zaken mee:

  • identiteitskaart
  • eventuele verslagen van eerdere onderzoeken
  • eventuele voorschriften en/of doorverwijzingsadvies