Ellen Verhulst

Psychologisch consulent


Mijn naam is Ellen Verhulst (°1987). Recent behaalde ik mijn diploma ‘Bachelor in de toegepaste psychologie’ aan de Thomas More hogeschool Antwerpen. Dit is een mooie aanvulling op kennis die ik voordien mocht opdoen in de speciale lerarenopleiding en de cursus gezinswetenschappen. Verder werd ik geïnspireerd door verrijkende ervaringen als vrijwilliger, o.a. in jeugdwerk en suïcidepreventie. Momenteel werk ik als eerstelijnshulpverlener bij het JAC (Jongeren Advies Centrum). In mijn zelfstandige activiteit als psychologisch consulent zet ik in de eerste plaats diezelfde ondersteunende en activerende zorg voort. Ik geniet ervan om samen met jongeren en jongvolwassenen te achterhalen wat hen doet bewegen in een bepaalde richting. Vanuit een gedragstherapeutische en oplossingsgerichte benadering zet ik in op hun eigen weerbaarheid en veerkracht. Samen zoeken we naar wat wel werkt om terug in de eigen kracht te komen staan.

 

In 2021 ben ik de opleiding postgraduaat gedragscounseling gestart om me te verdiepen in het gedragstherapeutisch proces en mijn expertise en aanbod van methodieken te verbreden.

Ellen Verhulst

BTW: BE0774.570.536

Lid van BPC en VVGT


Tarieven en terugbetaling

  • Intakegesprek: €50 + €30 opstart- en administratiekosten
  • Individuele begeleiding: 55€ per sessie (+- 50 min)
  • Groepsbegeleiding: €25 per sessie

 

Sessies bij een psychologisch consulent worden helaas nog niet terug betaald.

Werkwijze

De jongere, ik en eventueel de ouder(s) verkennen in een eerste gesprek de hulpvraag. Samen stellen we een individueel traject op met haalbare doelstellingen, waarbij de jongere zelf gemotiveerd is stappen te zetten. Afhankelijk van de vraag en het thema kan dit zowel via individuele counseling als via groepstraining. Een individuele sessie duurt doorgaans 50 minuten. Groepstrainingen worden tijdig gecommuniceerd via het tabblad ‘aanbod’.

Ik vind het belangrijk dat de stap naar hulpverlening voor iedereen toegankelijk is. Vraag daarom naar chatten of beeldbellen, indien fysiek contact niet mogelijk is.

Bij een eerste intakegesprek neem je de volgende zaken mee:

  • Identiteitskaart
  • Eventuele verslagen van eerdere onderzoeken/ hulpverlening
  • eventuele voorschriften en/of doorverwijzingsadvies