Ellen Verhulst

Psychologisch consulent


Mijn naam is Ellen Verhulst (°1987). Als Psychologisch consulent en Gedragscounselor bied ik ondersteunende en activerende eerstelijns zorg. Ik geniet ervan om samen met jongeren en jongvolwassenen te achterhalen wat hen doet bewegen in een bepaalde richting. Vanuit een gedragstherapeutische en oplossingsgerichte benadering zet ik in op hun eigen weerbaarheid en veerkracht. Samen zoeken we naar wat wel werkt om terug in de eigen kracht te komen staan.


Opleidingen:
- Bachelor in de Toegepaste (Klinische) Psychologie (Thomas More Antwerpen) (2017-2020)
- Postgraduaat Gedragscounseling (2021-2023)
- ACT-therapeut (Acceptance and Commitment Therapy) (2023)
- Inspiraties en verrijkende ervaringen: cursus Gezinswetenschappen, Specifieke Lerarenopleiding, vrijwilliger in jeugdwerk en suïcidepreventie

Ellen Verhulst

BTW: BE0774.570.536

Lid van BPC en VVGT


Tarieven en terugbetaling

  • Intakegesprek: €65,00 + €30,00 opstart- en administratiekosten
  • Individuele begeleiding: €65,00 per sessie (+- 50 min)

 

Sessies bij een psychologisch consulent worden helaas nog niet terug betaald.

Werkwijze

De jongere, ik en eventueel de ouder(s) verkennen in een eerste gesprek de hulpvraag. Samen stellen we een individueel traject op met haalbare doelstellingen, waarbij de jongere zelf gemotiveerd is stappen te zetten. Afhankelijk van de vraag en het thema kan dit zowel via individuele counseling als via groepstraining. Een individuele sessie duurt doorgaans 50 minuten. Groepstrainingen worden tijdig gecommuniceerd via het tabblad ‘aanbod’.

Ik vind het belangrijk dat de stap naar hulpverlening voor iedereen toegankelijk is. Vraag daarom naar chatten of beeldbellen, indien fysiek contact niet mogelijk is.

Bij een eerste intakegesprek neem je de volgende zaken mee:

  • Identiteitskaart
  • Eventuele verslagen van eerdere onderzoeken/ hulpverlening
  • eventuele voorschriften en/of doorverwijzingsadvies