Lorein Tirions

Psychologisch consulent


Mijn naam is Lorein Tirions (°1998). Ik werk momenteel in het onderwijs als leerkracht en zorgleerkracht op de Potlodenschool in Essen. Ik doe deze job met hart en ziel, maar ik merk dat er veel kinderen zijn die net dat ‘extra duwtje’ in de rug kunnen gebruiken op socio-emotioneel vlak. Vandaar studeerde ik recent ook af als psychologisch consulent (Bachelor Toegepaste psychologie, Thomas More). Tijdens mijn stage in het Buitengewoon onderwijs merkte ik dat het mijn passie is om met kinderen op weg te gaan naar de mooiste versie van zichzelf. Verder werd ik ook lesgeefster bij ‘Alohi’, waar ik vooral preventief aan de slag ga met kinderen om ze verschillende ontspanningstechnieken te leren. Kinderen van jongs af aan aan zelfzorg leren doen vind ik enorm waardevol. Want door het leven moet je niet vliegen, maar fladderen!

Ik focus me vooral op kinderen van +/- 6 tot 12 jaar. Ik werk met kinderen o.a. rond thema’s zoals emotieregulatie, faalangst, zelfvertrouwen, veerkracht,… Ik ga vanuit een gedragstherapeutische en oplossingsgerichte benadering op zoek naar wat het kind nodig heeft om te groeien. Vaak is bepaald gedrag slechts een uiting van wat er in de gevoelswereld van het kind omgaat. Ik help het kind zijn/haar gevoelswereld beter te leren kennen en begrijpen. Ik kijk ‘samen’ met het kind naar wat er al wel aanwezig is om verder te kunnen groeien. Ik start dan ook steeds vanuit een positieve benadering, vanuit de talenten en mogelijkheden van het kind.

Lorein Tirions

BTW: BE0788.415.604

Lid van BPC


Tarieven en terugbetaling

  • Intakegesprek: €65,00 + €30,00 opstart- en administratiekosten
  • Individuele begeleiding: €65,00 per sessie (+- 50 min)

 

Sessies bij een psychologisch consulent worden helaas nog niet terug betaald.

Werkwijze

Tijdens een eerste intakegesprek met de ouders worden de moeilijkheden en noden van zowel het kind als het gezin zo goed mogelijk in kaart gebracht. Van hieruit bespreken we samen hoe een verder begeleidingstraject er kan uitzien. Afhankelijk van de noden van een kind kan een begeleiding individueel met het kind plaatsvinden of samen met de ouders. Ook de duur en frequentie van een begeleidingstraject is afhankelijk van kind tot kind. Dit wordt in samenspraak met de ouders besproken. Een begeleidingssessie duurt 45 minuten, zodat er op het einde van elke sessie steeds nog tijd over is voor terugkoppeling aan de ouders. Belangrijke zaken kunnen dan besproken worden indien nodig.

Bij een intakegesprek neem je volgende zaken mee:

  • Identiteitskaart
  • Eventuele verslagen van eerdere onderzoeken
  • Eventuele voorschriften en/of doorverwijzingsadvies