Kinder- en jeugdpsychologie

  • Psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren kan gericht zijn op verschillende problematieken. 
  • Laagdrempelig.
  • Alleen met het kind of samen met de ouders.
  • Individueel of in kleine, veilige groepjes

Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren

Binnen Op Dreef wordt psychodiagnostiek opgenomen door Sanne Groenen en Ellen Verhulst.

 

Diagnostiek kan plaatsvinden op doorverwijzing van school of van derden, alsook op vraag van de ouders. Indien nodig wordt er gestart met een intakegesprek waarin we de diagnostische noden uiteen zetten. De duur van een onderzoek is afhankelijk van het kind en van de problematiek. Er wordt steeds afgerond met een bespreking van de resultaten.


Ouderbegeleiding

Ervaar je als ouder opvoedingsmoeilijkheden? Of zit je als gezin in de knoop? Misschien ben je wel eerder op zoek naar meer informatie rond een bepaald thema binnen de ontwikkeling van kinderen?

  • Individuele begeleiding
  • Contextgericht
  • Workshops of infosessies in kleine, veilige groep

Groepsbegeleiding

Op de kalender hieronder kan je het groepsaanbod voor 2023 terugvinden.

Door op de knoppen hiernaast te klikken kom je uit op de pagina van het desbetreffende aanbod waar je meer informatie kan terugvinden en een formulier om je verder in te schrijven.