Emotieregulatietraining voor kinderen en jongeren van 8-15 jaar

Algemeen wordt aangenomen dat het dagelijks reguleren van emoties een belangrijke ontwikkelingstaak is en dat kinderen kunnen verschillen in de wijze waarop ze hierin slagen. Emotieregulatie maak deel uit van het bredere concept 'affectregulatie' en heeft vooral tot doel niet overweldigd te raken door de intensiteit van emoties. Emotieregulatie wordt gezien als een complexe opeenvolging van vaardigheden waaronder zowel emotioneel bewustzijn vallen als het kunnen hanteren van verschillende emotieregulatiestrategieën. Kinderen zijn al vanaf jonge leeftijd (3-5 jaar) in staat hun emoties te reguleren en de vaardigheden nemen verder toe in de adolescenie. Kinderen leren tijdens hun ontwikkeling om onderscheid te maken tussen wat zij zelf voelen en wat anderen voelen. Vervolgens leren ze om gevoelens in woorden en symbolen uit te drukken, ze oe te laten of te accepteren en andere te onderdrukken, en om gevoelens met elkaar in overeenstemming te brengen en om ze als informatiebron te gebruiken.

 

Kinderen kunnen vastlopen in de ontwikkeling van hun emotieregulatiestrategieën of voornamelijk maladaptieve strategieën ontwikkelen. Verschillende factoren zijn hierop van invloed. Met de emotieregulatietraining willen we kinderen en jongeren terug grip geven op eigen emoties en met adaptieve strategieën aan de slag leren gaan.

 

Praktische informatie:

  • Data: 29/09, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11
  • Steeds op dinsdag van 17u00 - 18u00
  • De training wordt voorafgegaan door een individueel gesprek. Er wordt ook na de trainingsreeks opnieuw tijd gemaakt om individueel af te ronden indien gewenst.
  • De groepstraining wordt begeleid door Ellen Verhulst en Sanne Groenen
  • Kostprijs: €2,5 per sessie (je dient je in te schrijven voor de volledige reeks) 

Inschrijven:

Door onderstaand formulier in te vullen, kan je je kind inschrijven voor de emotieregulatietraining. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld. Hiervoor ontvang je na inschrijving een mailtje met verdere instructies.