Psycho-educatie rond autismespectrumstoornis (ASS) voor ouders

Jaarlijks worden ruim 400 kinderen met autisme geboren in Vlaanderen. Een vermoeden of diagnose van autisme komt pas later.